ALTRES VISITES

Torre de Fornells

FOTO

Torre de defensa costanera situada a la bocana del port de Fornells. Es construeix durant la tercera dominació britànica de l'illa (1789-1802) amb l'objectiu de protegir l'entrada i el desembarcament enemic en aquest port i al castell de Sant Antoni. Tot indica que es construeix entre 1801 i 1802, i gairebé no és utilitzada pels britànics perquè és en aquest últim any quan, a través del Tractat d'Amiens, Menorca s'incorpora de nou a Espanya. La torres és projectada per a que hi habiti una petita guarnició, destinada a retardar un eventual desembarcament de tropes enemigues. A la planta baixa hi ha els magatzems per a armes, munició i aliments; la planta intermèdia es destina a allotjament de la guarnició; i la terrassa artillera superior serveix per a la vigilància i l'atac mitjançant dos canons giratoris i una casamata per batre zenitalment la porta de accés a la torre. Un senzill muntatge expositiu permet aproximar-nos a l'època de construcció i conèixer la distribució i la funció dels diferents espais interiors.

S'Hort de Sant Patrici

Foto

La finca de s'Hort de Sant Patrici és una segregació realitzada a principis del segle XX de l'explotació de Sant Patrici, la qual és, al seu torn, una altra segregació de finals del segle XVIII de la veïna finca des Lloc d'Avall, ja documentada al segle XVI. La casa actual la construeix Fernando Vives Escudero el 1919 en terrenys adquirits al propietari de Sant Patrici. Després de la seva mort i la de la seva vídua, la propietat entra en decadència. Recentment, i després d'una respectuosa rehabilitació de l'edifici original, es converteix en l'Agroturisme Ca Na Xini. Avui a la finca s'elabora formatge tradicional i vi amb indicació geogràfica protegida "Illa de Menorca", a més d'una petita producció d'oli verge extra. A s'Hort de Sant Patrici podrem adquirir tots aquests productes de collita pròpia, i podrem gaudir del Museu Etnològic del Formatge de Menorca, l'únic d'aquestes característiques a les Illes Balears, on el visitant pot conèixer el procés tradicional d'elaboració d'aquest producte alimentari tan arrelat a l'illa.

Binissuès

Foto

Binissuès és una antiga explotació agropecuària situada en un entorn rural ben tranquil. El seu propietari és qui ostenta en l'actualitat el títol nobiliari de comte de Torre-saura. El nom de la finca, d'origen islàmic, apareix citat en documents històrics del segle XVI i, sembla ser, que roman en funcionament des de llavors fins avui. Les cases de lloc estan formades per un edifici primigeni construït entre els segles XVIII i XIX, i un volum molt més gran construït amb posterior, el qual rememora l'arquitectura de les cases urbanes de les grans famílies terratinents de Menorca. El primer allotja un restaurant. El segon està obert al públic, i recrea el seu ambient vuitcentista original com a residència de vacances dels seus propietaris. En aquesta part del complex s'exposa una interessant col•lecció de ciències naturals cedida pels germans Joan i Miquel Carreras Torrent. A la part posterior de l'edifici principal es mostren les antigues eines, els objectes domèstics i els estris del camp tradicionals que es van emprar a la finca quan aquesta estava en ple rendiment.

Pedreres de s'Hostal

Foto

Conjunt de pedreres rehabilitades i obertes al públic destinades originalment a l'extracció de blocs de marès per a la construcció de tot tipus d'edificacions. Antigament, l'explotació de les pedreres es realitzava de manera manual, a cop de escoda, i que deixava unes cavitats irregulars amb nombrosos racons en el paisatge a la recerca de la pedra de millor qualitat. A mitjan segle XX l'ofici de trencador es mecanitza i l'empremta deixada per aquest nou sistema d'extracció són grans i impactants cavitats rectilínies excavades a la roca. Les pedreres de s'Hostal, després de 200 anys d'ús continuat, són el resultat d'ambdues tècniques. Des de 1994 són gestionades per l'associació sense ànim de lucre Líthica, que té com a objectiu principal la preservació, la restauració i la rehabilitació d'aquests entorns d'alt interès etnològic com centres d'activitat cultural i d'atracció paisatgística. A la part més antiga i laberíntica de les pedreres de s'Hostal, la incessant tasca de Líthica ha donat com a fruit el condicionament d'un circuit botànic de caràcter educatiu en el qual es reprodueix la flora balear i una representació de la flora autòctona de la illa.

Back to top